Vad är MMORPG?

Vad är MMORPG?

Massive multiplayer online role-playing game, eller MMORPG som det också kallas, är en spelgenre där en stor grupp spelare kan delta och interagera med varandra i en virtuell värld. Termen på genren myntades av Richard Garriott år 1997 efter att spelet Ultima Online,...
Divi