Massive multiplayer online role-playing game, eller MMORPG som det också kallas, är en spelgenre där en stor grupp spelare kan delta och interagera med varandra i en virtuell värld. Termen på genren myntades av Richard Garriott år 1997 efter att spelet Ultima Online, som Garriott var med och utvecklade, hade lanserats.

De som spelar ett MMORPG deltar med en fiktiv person i en virtuell värld, spelen präglas många gånger av fler genrer, vid MMORPG brukar det oftast handla om fantasy-spel. Skillnaden på denna typen av spel jämfört med andra där flera spelare kan delta är att den virtuella världen fortsätter att utvecklas trots att spelaren loggar ut. Vem som helst kan dessutom delta i spelet, oavsett var de bor i världen så länge de har ett konto och tillgång till internet.

Tre applikationer

Man kan säga att ett MMORPG är uppdelat i tre applikationer.

Databasen – Det är i databasen som all speldata uppdateras och lagras.

Simuleringen – Det här är den applikation som samordnar och styr alla händelser som sker under spelets gång.

Klienten – Detta är själva programmet som spelaren måste installera för att få tillgång till spelet.

Trots att det är tre huvudapplikationer som ingår i ett spel finns det självklart ett antal mindre som ingår i varje applikation.

Olika former av MMORPG

Allt eftersom att denna spelgenre har utvecklats har det samtidigt växt fram ett antal begrepp som lättare beskriver vilken sorts MMORPG man väljer. De två vanligaste är PvP vilket står för Player versus Player och PvE vilket är en förkortning för Player versus Enviornment.

PvP innebär att en spelare spelar mot en annan spelare. Alltså spelare mot spelare. Det brukar vanligen handla om att en spelare eller en grupp ska besegra en annan spelare/grupp i strid. Den här typen av spelform har olika stort utrymme beroende på vilket spel det handlar om. Vissa spel tillåter endast strider inom vissa områden och andra spel tillåter det endast efter en överenskommelse.

PvE står för Player versus Enviornment och innebär att spelaren, vare sig den spelar ensam eller i grupp, ska utföra utmaningar. Dessa utmaningar utförs inte mot andra spelare utan istället mot något som är styrt av själva spelet. Ett exempel är att en grupp spelare ska besegra en drake som är programmerad till att bete sig på ett visst sätt.

RvR står för Realm versus Realm. Den här formen innebär att spelet är uppdelat i olika riken och de spelare som har en avatar i ett rike kan tillsammans med spelare inom samma rike strida mot spelare som har sina figurer i det andra riket.

GvG är en förkortning för Guild versus Guild, vilken kan översättas till klan mot klan. Det finns spel där spelare kan gå med i ett visst lag som de sedan kan strida tillsammans med mot andra lag.

Divi