Förstapersonsskjutare är en spelgenre där alla som spelar får se spelet från sin karaktärs synfält. Genren kallas ibland för förstapersonsvy, förstapersonsskjutare används främst i spelen där skjutvapen spelar en stor roll. Denna speltyp började introduceras redan i början av 1990-talet och då var det viktigt att spelaren kunde se sin karaktärs händer, vapen och status, till exempel energin.

I slutet av 1990-talet började det dyka upp en ny subkategori till förstapersonsskjutare, och det var taktiska first-shooters. Skillnaden på denna nyare subkategori jämfört med de tidigaste förstapersonsskjutarspelen var att de nyare spelen krävde ett mer taktiskt tänkande och en hel del mer strategier. Dessa spel är mer realistiska och kräver många gånger att en spelare får hjälp av andra spelare för att klara att ta sig vidare i spelets handling.

Spelgenren har utvecklats en hel del sedan 1990-talet och idag finns det spel från genren som har korsats med flera andra spelgenrer. De vanligaste spelen är dock skjutspel, där spelaren antingen ensam eller tillsammans med andra ska klara sig ur en krigszon, vinna över ett annat lag, skydda jorden mot utomjordingar eller liknande.

Många av spelen i förstapersonsskjutargenren består dessutom av två delar, en online-del och en offline. När man spelar online har man möjlighet att träffa andra spelare och allting sköts via internet, när man däremot spelar offline finns det en del begränsningar och det är inte möjligt att spela med spelare som kanske sitter i ett annat land. Onlinespelen varierar också i kostnad, vissa kräver en månadsavgift medan andra endast kräver att man köper en expandering för att det ska vara möjligt att spela online.

Divi