Tibia är ett MMORPG som lanserades redan 1997 av tre studenter från Tyskland som fick idén om att skapa ett online rollspel. De påbörjade planeringen av spelet redan 1995 och två år efter att spelet lanserades fick de tre studenterna en fjärde medlem som hjälpte till att uppdatera och hålla igång spelet. De fyra personerna lanserade år 2001 sitt egna datorspelsföretag CipSoft GmbH, som fortfarande utvecklar Tibia-spelet.

Tibia är i första hand ett gratisspel men det finns möjlighet för spelare att betala en summa för ett premiumkonto som ger spelaren tillgång till mer spelmaterial och fler funktioner.

Världar och karaktärer i spelet

Spelet innehåller över 70 olika världar, eller servrar. När spelet först lanserades fanns det endast en, men allt eftersom har fler och fler världar lagts till. I samband med skapandet av en karaktär får man välja mellan tre världstyper. De som finns tillgängliga är Optional-PVP, Open-PVP och Hardcore-PVP. Skillnaden mellan dessa är hur en spelare kan agera mot en annan spelare.

De karaktärer man kan välja mellan i spelet är Knight, Paladin, Sorcerer och Druid. De två sistnämnda är två trollkarlsliknande figurer och de andra fokuserar på strider med vapen.

Divi